Voltes del Born

Restauració i millora ambiental de les Voltes del Born. Carrers Volta de’n Bufanalla, Formatgeria i Volta de’n Dusai. Barcelona. 2012
Amb Jordi Parcerisas
Col·laboradors: Seila González
Promotor: Districte Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona
Fotografies: Cristian Casanelles