Voltes d’Argenteria

Restauració i millora ambiental de les Voltes d’Argenteria. Carrers Gíriti, Grunyí i Brosolí. Barcelona. 2016
Col·laboradors: Seila González, Núria Fontanilles
Promotor: Districte Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona