Robador 21

Reforma de local al carrer de’n Robador 21. Barcelona 2021
Col·laboradors: Iris Alonso arquitecta, Maria José Rodríguez, interiorista.
Promotor: Foment de Ciutat SA. Ajuntament de Barcelona