Riera Alta/Carme

Reforma i rehabilitació d’edifici d’habitatges als carrers Riera Alta i Carme. Ciutat Vella. Barcelona. 2010
Amb Ignasi Ribas i Quim Rosell arquitectes
Col·laboradors: Lola Rodríguez, Roberto Peñalver, Seila González
Promotor: Foment de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Fotografies: Cristian Casanelles