Carme

Reforma d’habitatge al carrer del Carme. Ciutat Vella. Barcelona. 2015 
Col·laboradors: Seila González.
Estructura: Ignasi Ribas.
Fotografies: Cristian Casanelles
Promotor: Foment de Ciutat. Ajuntament de Barcelona