Rasquera

Rehabilitació i ampliació d’habitatge en testera a Rasquera al Baix Ebre. Tarragona. 2018-19
Col·laboradora: Seila González.
Estructura: Martí Cabestany