Plaça de Sant Pere

Rehabilitació integral d’edifici d’habitatges a Plaça de Sant Pere 14. Barcelona. 2016
Col·laboradora: Seila González.
Estructura: Ignasi Ribas.
Fotografies: Lucia Carretero.
Promotor: Foment de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona