Llers

Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres a Llers d’Empordà. Girona. 2018-2020
Amb Núria Fontanilles, interiorista.
Estructura: Ignasi Ribas.
Promotor: privat