La Maquinista

Pista esportiva de la Maquinista a la Barceloneta. 2012
Amb Jordi Parcerisas.
Estructura: Ignasi Ribas.
Instal·lacions: AIA.
Col·laboradors: Seila González.
Fotografies: Jaume Orpinell.
Promotor: Foment de Ciutat. Ajuntament de Barcelona.