Can Fabeta

Reforma i rehabilitació de maset al Perelló. Baix Ebre. Tarragona. 2006-2010
Estructura: Ignasi Ribas
Promotor: Privat